Skolan

I Ur och Skur Utsikten skola är en fristående skola med profilering utomhuspedagogik. Skolan är inte vinstdrivande. All vinst går tillbaka till våra elever.

Vi är stolta över att vara Sveriges första I Ur och Skur skola och har sedan 1994 framgångsrikt bedrivit upplevelsebaserad undervisning, både i och utanför klassummet. Vi tror på upplevelsebaserat lärande och skapar därför utomhuspedagogik som också främjar friluftslivet.  Vi vill ta till vara den fantastiska miljö vi har på Lidingö och vi använder ofta naturen som vårt klassrum. Vi är en skola med små klasser, där barn får utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, utmanas i de ämnen där de behöver utmanas och får de kunskaper som behövs för att möta dagens samhälle.

Vi arbetar som alla skolor utefter de nationella styrdokumenten, det vill säga skollagen, barnkonventionen, grundskolans läroplan och kursplaner samt deras allmänna råd. I Ur och Skur Utsikten arbetar uttalat med en modell som bestående av åtta delar. Alla delarna är lika viktiga, men tar olik tid i anspråk. Delarna är: eleven i fokus genom ett medvetet ledarskap, natur och miljökunskap, utomhuspedagogik, lek och äventyr, föräldrasamverkan och friluftsfrämjandets verksamhet. I våra delar ingår upplevelsebaserat lärande för hållbar livsstil i praktiken. Forskning har visat att man lär sig mer och att kunskapen sitter djupare om eleverna får lära sig genom utomhuspedagogik.

Snabbfakta

Förskolan och skolan grundades 1994 i villa Karlshäll, med en underbar utsikt , därav vårt namn. Förskolan har i, augusti 2016 flyttat till nya lokaler på Grönbyvägen 3, skolan finns sedan 1999 på Kyrkviksstigen 3-9. Vår verksamhet har vuxit och idag ser organisationen ut på följande vis:

Förskolan består av ca 50 barn och 12 pedagoger samt en kock.

Skolan har ca 100 elever och 12 pedagoger samt specialpedagoger och en kock.
Fritidshemmet har ca 70 inskrivna barn och 4 fritidsledare.
Fritidsklubb (10-12 år) har ca 40 elever och 2 fritidsledare.

Vi har även tillgång till speciallärare, skolsköterska och kurator under vissa timmar i veckan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.