Skolan

skolan

Skolan

Vi är stolta över att vara Sveriges första I Ur och Skur skola och har sedan 1994 framgångsrikt bedrivit upplevelsebaserad undervisning, både i och utanför klassummet. Vi tror på upplevelsebaserat lärande och skapar därför utomhuspedagogik som också främjar friluftslivet.  Vi vill ta till vara den fantastiska miljö vi har på Lidingö och vi använder ofta naturen som vårt klassrum. Vi är en skola med små klasser, där barn får utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och får de kunskaper som behövs för att möta dagens samhälle.

Vår verksamhet står på fyra ben

Upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap

Vi vill att våra elever ska uppleva och lära med alla sinnen och därför prövar vi alltid att lägga undervisningen i dess naturliga miljö eller kulturlandskap. Till vår hjälp har vi den fantastiska naturen runt omkring oss, vilken vi kan studera, men det kan lika väl handla om att göra ett studiebesök i en kyrka, på en arbetsplats eller på ett museum. Ett upplevelsebaserat lärande handlar också mycket om att skapa och återskapa, vi spelar teater, bygger och målar och har alltid ett miljövänligt tänk i bakhuvudet.  Alla som arbetar hos oss bedriver ett medvetet ledarskap där vi är med barnen i all deras utveckling.

Utomhuspedagogik och friluftsliv

Vi vet genom forskning att barn som rör sig mår bra och barn som mår bra lär sig bättre. Rörelse är därför ett viktigt inslag i vår skoldag. Vi har många utedagar, både i skog och mark, men även på skridskobanan och i skidspåret. Vi ser därmed till att skapa rörelse där vi integrerar undervisning. På så sätt skapar vi dagligen en trygg undervisning i en kreativ miljö som ger eleverna en god självkänsla och utvecklar dem till trygga, ansvartagande och miljömedvetna individer. Vi tror också att barn som får lära sig att vara i naturen kommer att uppskatta den i framtiden och ha en större förståelse för en hållbar utveckling.

Snabbfakta

Förskolan och skolan grundades 1994 i villa Karlshäll, med en underbar utsikt , därav vårt namn. Förskolan har i, augusti 2016 flyttat till nya lokaler på Grönbyvägen 3, skolan finns sedan 1999 på Kyrkviksstigen 3-. Vår verksamhet har vuxit och idag ser organisationen ut på följande vis:

Förskolan består av ca 50 barn och 12 pedagoger samt en kock.

Skolan har ca 112 elever och 7 pedagoger.

Fritidshemmet har ca 71 inskrivna barn och 4 fritidsledare.

Fritidsklubb (10-12 år) har ca 45 elever och 3 fritidsledare.

På skolan finns också specialpedagoger och vår egen kock.

Vi har även tillgång till speciallärare, skolsköterska och kurator under vissa timmar i veckan.